A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 243

MSAP ESOMETR - Statystyki

ESometr to pierwsze polskie narzędzie służące mierzeniu społecznej wartości dodanej podmiotów ekonomii społecznej. Pozwala ono zweryfikować stopień w jakim podmioty ekonomii społecznej spełniają cele, które są przed nimi stawiane.

Wszystkie organizacje korzystające z narzędzia ESometr mogą dokonać oceny swoich osiągnięć w trzech obszarach: integracja społeczna i zawodowa, kapitał społeczny, społeczność lokalna. Mają także możliwość zweryfikowania swojej kondycji i wiarygodności ekonomicznej.

ESometr to narzędzie dopasowane do potrzeb większości podmiotów ekonomii społecznej, uwzględniające pełnione przez nie funkcje i zróżnicowane warunki ich działania. Pokazujące za pomocą obiektywnych miar społeczną efektywność sektora ekonomii społecznej, potwierdzające przejrzystość i jakość działań realizowanych przez podmioty ekonomii społecznej.

Z narzędzia ESometr mogą korzystać:

  • podmioty ekonomii społecznej chcące dokonać autoewaluacji lub porównać swoje osiągnięcia z innymi podobnymi podmiotami;
  • instytucje przyznające nagrody, certyfikaty czy systemy oznakowania dla podmiotów ekonomii społecznej
  • instytucje udzielające dofinansowania podmiotom ekonomii społecznej, czyli w szczególności władze publiczne (dotacje) lub podmioty prywatne (darowizny).